Wat is het?

Een inhoudsopgave van een werkstuk.

Hoe ziet een voorbeeld eruit?


 

 

 

 

  

Inhoudsopgave

Voorwoord. 3

Managementsamenvatting. 4

Inleiding. 7

1.      NetServe. 8

1.1      Missie & Visie. 8

2.      Het probleem.. 9

2.1 Aanleiding. 9

2.1.1       Interne aanleiding. 9

2.1.2       Externe aanleiding. 9

2.2      Probleemanalyse. 9

2.3      Managementdoelstelling. 11

2.4      Onderzoeksdoelstelling. 11

2.5      Onderzoeksvraag. 11

2.6      Deelvragen. 11

2.7      Actoren model 12

3.      Onderzoeksaanpak. 13

3.1      Probleemaanleiding. 13

3.2      Modellen en theorieën. 14

3.3      Methodologie. 15

3.3.1       Deskresearch. 15

3.4      Fieldresearch. 15

3.5      Methodologie per deelvraag. 16

3.6      Validiteit. 17

3.7      Betrouwbaarheid. 17

4.      Interne analyse/huidige situatie. 18

4.1      Bedrijfsvoering. 18

4.1.1       7S-Model 18

4.1.2       Business Model Canvas. 18

4.1.3       Abell-Model 18

4.2      Marketing audit. 20

4.2.1       Doelgroep. 20

4.2.2       Product. 20

4.2.3       Prijs. 21

4.2.4       Plaats. 21

4.2.5       Promotie. 21

4.3      Verkoopproces. 22

4.4      Knoster-model 23

4.5      FOETSJE-model 23

5.      Externe analyse. 24

5.1      Concurrentieanalyse. 24

5.1.1       DESTEP-analyse. 24

5.1.2       ABEL-model concurrentie. 26

5.1.3       De markt. 26

5.2      Trends en ontwikkelingen. 26

5.2.1       Trends en ontwikkeling gezien door onderzoeksbureaus. 27

5.2.2       Trends en ontwikkelingen gezien door NetServe. 28

6.      Verwerking van de resultaten. 30

7.      Conclusie. 31

8.      Aanbevelingen. 32

8.1      Strategische opties. 32

8.2      SFA-model 32

8.3      Uitleg strategische keuze. 32

9.      Implementatieplan. 33

9.1      Interne veranderingen. 33

9.2      Externe veranderingen. 33

9.3      Financiële verantwoording. 33

9.4      Actieplan. 33

Literatuurlijst. 34

Bijlage 1: Organogram NetServe. 35

Bijlage 2: Transcriptie interview 1: Manfred van der Sluijs. 36

Bijlage 3: Transcriptie interview 2: Manfred van der Sluijs. 38

Bijlage 4: Business Model Canvas NetServe. 41

Bijlage 4: Transcriptie interview: Gerben van der Staal 44

Bijlage 5: Abell-model NetServe. 47

Bijlage X: Deskresearch. 48