Wat is het?Hoe ziet een voorbeeld eruit?


Inhoudsopgave

 

Inleiding                                                                                                                                       3           
 

 1. Het afstudeerkader                                                                                                        4
   
  1.1  Bedrijfsomschrijving                                                                                               4
                         1.1.1      Missie en visie                                                                           4
                         1.1.2       Ambitie                                                                                       4
                         1.1.3       Bedrijfstak                                                                                  4
                         1.1.4       Concurrenten                                                                            5

1.2  Aanleiding                                                                                                                  5
1.3 Marketingmanagementprobleem                                                                        7
 1.4 De onderzoeksvraag                                                                                                7

1.5 De doelstelling                                                                                                           7
 1.6 De deelvragen                                                                                                           7

 

 1. Het theoretisch kader                                                                                                    8
   
 2. De onderzoeksmethoden                                                                                             11
   
                         3.1 Het onderzoeksontwerp                                                                       11
                         3.2 De dataverzamelinMGSethoden                                        11
                         3.3 Het steekproefplan                                                                           13


   
 3. Overige onderdelen                                                                                                       15
   
  4.1 Mijlpalen- en takenplanning                                                                                 15
  4.2 Rollen                                                                                                                          16
  4.3 Onzekerheden                                                                                                          16

Bibliografie                                                                                                                       17
 

BIJLAGE 1.   FRANCHISEONDERNEMINGEN TTT                                                19

BIJLAGE 2.   ORGANOGRAM                                                                                        20

BIJLAGE 3.   AANTAL TELECOMZAKEN 2007 – 2011                                                          20
 
BIJLAGE 4.   DE PROBLEEMMATRIX                                                                           
21

BIJLAGE 5.   BRUIKBARE LITERATUUR EN BRONNEN                                                   22
 BIJLAGE 6.   ACTORENMODEL                                                                                     
25
 BIJLAGE 7.   MINDMAP                                                                                                 
26

BIJLAGE 8.   LOGBOEK STAP 2 – INTAKEGESPREK                                               27
 BIJLAGE 9.   LOGBOEK STAP 3 – ORIENTERENDE INTERVIEWS                                       
30
 
BIJLAGE 10. LOGBOEK STAP 4 – ANALYSE                                                                       32        
 BIJLAGE 11. LOGBOEK STAP 5 – TERUGKOPPELING/CONTRACTERING                        
34
BIJLAGE 12. OMSCHRIJVING POTENTIELE BEDRIJVEN INTERVIEWS                        36
 
BIJLAGE 13. SUBDEELVRAGEN                                                                                    37
 BIJLAGE 14. INDELING NAAR ETNICITEIT
                                                      39