Wat is het?

Een essentieel deel van een voorstel. We leven in een wereld die door geld bepaald wordt, dus moet er bij ieder voorstel ook een geld afweging worden gemaakt.


! Let op hierbij hoort ook een afweging die niet in geld is, zie daarvoor een 'oppotunity chart'.


Wat is het nut?

Duidelijke besluiten nemen die goed zijn voor de aandeelhouders van de firma.


Hoe ziet een voorbeeld eruit?


Als je net een beginnende werknemer bent kan die zo zijn zoals onderstaand. Dit is een zeer eenvoudige versie die ik van een junior zou verwachten maar te weinig zou vinden voor een senior medewerker.


Kostenanalyse

 

 

 

 

 

 

Personeel*

Per maand

Per jaar

Totaal in 3 jaar

Marketingmanager

€3.961

€59.901

€179.703

Junior online marketeer

€1.800

€38.530

€115.590

Stagiair marketing

€250

€3.779

€11.337

Financieel manager

€3.658

€55.318

€165.954

2x customer support employees

€2.782

€42.070

€126.210

 

 

 

 

Marketingkosten

Per maand

Per jaar

 

Websiteontwikkeling

 

€25.000

€75.000

Adwordcampagnes

€416

€5.000

€15.000

Displayadvertising

€500

€6.000

€18.000

Ontwikkelen video’s

 

€5.000

€15.000

 

 

 

 

Kantoor

Per maand

Per jaar

 

Huur

€700

€8.400

€25.200

Computers

Eenmalig 6

€3.000

€3.000

Bureaustoelen

Eenmalig 6

€300

€300

Bureaus

Eenmalig 6

€600

€600

Software (adobe, office etc.)

€75

€900

€2.700

Onvoorziene kosten

 

€2.000

€6.000

 

 

 

 

TOTAAL

 

€ 255.798

€759.594

 

 

 

 

Figuur 13: Kostenstructuur

* (Intermediair, 2016) 

 


 

 

Batenanalyse

De gemiddelde private leasemaandprijs is €380 en de gemiddelde contractduur bedraagt 36 maanden. De gemiddelde contractwaarde van een private leasecontract komt dus uit op €18.000,00. Het online platform van ProTurn verwacht in het eerste jaar een marktaandeel van 0,8% te kunnen veroveren op de private leasemarkt. Dit komt dus neer op 250 private leasecontracten voor het eerste jaar. Rekening houdend met het toenemende aantal private leasecontracten en de verwachte stijging van het aantal bezoekers in combinatie met de naamsbekendheid van het online platform van Proturn, zal het aantal contracten per jaar als volgt toenemen:

Jaar 1 – 250 contracten
Jaar 2 – 300 contracten
Jaar 3 – 400 contracten
 Jaar 4 – 450 contracten

Per afgesloten contract rekent het online platform van ProTurn een percentage van 15%. Zoals eerder aangegeven in het Business Canvas Model, wordt er eveneens een bedrag in rekening gesteld per offerte. De conversie van het aantal geconsumeerde auto’s na offerteaanvraag is gesteld op 20% en het vastgestelde bedrag dat in rekening zal worden gebracht is €5,00 per aanvraag. De onderstaande tabel geeft de verwachte inkomstenanalyse weer van het online platform ervanuit gaande dat de private leasecontracten per jaar evenredig zullen worden afgesloten. Tevens is eruit gegaan van de gemiddelde private leasemaandprijs en de gemiddelde contractduur van een private leasecontract.

 

Opbrengsten uit contracten

Opbrengsten uit offertes

Totale opbrengsten

Jaar 1 (sep – dec)

11.799

2075

13874

Jaar 2 (jan – dec)

167.947

7.500

175.447

Jaar 3 (jan – dec)

410.229

10.000

420.229

Jaar 4 (jan – aug)

434.406

7.500

441.906

Totaal

1.024.381

27.075

1.051.456

 

Resultaat
 
De totale opbrengsten minus de kosten voor de komende drie jaar wijst uit dat er een positief resultaat zal worden geboekt en dat het online platform dus een winstgevende uitbreiding is voor ProTurn.

1.051.456 – 759.594 = €291.862