Wat is het

Een overzicht hoe processen in elkaar grijpen.


Nut?

Inzichtelijk maken hoe je voordelen kan halen.

Snappen hoe je verder vanuit 1 proces kan denken aan andere processen die beinvloed worden. En hier je winst of verlies uit halen.


Hoe ziet dat eruit?