Inleiding

Dit is ook weer een super interessant onderwerp. 


Aanbevolen extra literatuur:

James Gleich

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Gleick

En zijn boek, wel er dik, kan ik enorm aanraden:
Information Processing Systeem


Information Processing Theorie (IPT)

IPT mensen dagen de richting van het behaviorism uit. Het behaviorisme stelt dat het leren zich vormt door het maken van associaties tussen stimuli en response. IPT theoretici zijn he daar niet mee oneens, alleen ze zien niet zo een groot element in de externe stimuli, maar zoeken het meer in de interne processsen bij de mens. De processen die intern, mentaal zijn en tussen stimuli en response zitten.

 

Aannames

- Info processsing gebeurd tussen de stimuli en het produceren van een response.

- het proces is analoog aan dat van een computer, althans metaforisch.

- informatie verwerking gebeurd in alle cognitieve activiteiten: denken, herhalen, bezien, problemen oplossen, herinneren, vergeten en je voorstellen.

 

Het Dual geheugen model

Input > Sensory register > Werk geheugen > < Lange termijn geheugen

 

In het werkgeheugen zitten response mechnismes die eventueel een feedback loop geven naar de input.

 

Dit proces wordt bestuurd door Control (executive) processen.


 

 

 

Opmerkingen

Als mensen een lijst van dingen moeten leren, dan laat onderzoek zien dat ze zich het beste herinneren de initial dingen (primacy effect) en de laatste dingen (recency effect). De gedacht is dat de eerste dingen het meeste worden herhaald en dan overgebracht in het lange termijn geheugen. En de laatste dingen zitten nog in het werkgeheugen op het moment dat het opgehaald wordt. Dingen in het midden worden het slechts behandeld, zitten niet meer in korte termijn, en zijn minder herhaald en dus niet goed opgeborgen in het langer termijn geheugen.


Bijdrage

nog invullen


Kritiek

Het leren zal meer complex zijn dan twee stappen (Baddeley, 1998). 

- Het verteld niet hoe informatie van Korte naar Langer termijn gaat.

- Het controle mechnisme is vaag omschreven.

- Wat wordt werkelijk geleerd is vaag.

- Worden alle componenten van het systeem altijd gebruikt?

 

Alternatief voor de Dual model

Diepte niveaus van leren

Drie niveaus van leren: fysiek, acoustic, betekenis.


Kritiek

- Er zijn vele niveaus aan te duiden.

- De vraag is over een diepere verwerking ook meer recall geeft.

- Het begrip van diepte is vaag en moeilijk te omschrijven.

  

Activatie

Een alternatief concept van geheugen, en gelijk met dual store en niveaus van leren is de kijken naar de verschillende geheugen gebieden en hun activatie. 

- Er zijn verschillende activatie stadia: actief of innactief (Anderson’s ACT theory)

 

Voordeel van theorie

- Het kan het ophalen van informatie verklaren.

 

Kritiek

- Het verbeterd niet de dual store theorie

- Wat is de sterkte nodig om van Kort naar Lange termijn te gaan.

- Hoeveel activatie is nodig om als actief gezien te worden?

 

Conclusie en vervolg

Meer detail in de stukken van 

Sub Deel - Attention

Sub deel - Perception

Sub deel - Encoding

Sub deel - Storage

Sub deel - Retrieval

 

Attention

Theorieen 

Filter (bottleneck) theorie. Broadbent (1958)

Kern: inkomende inforamatie wordt kort vastgehouden in een sensor systeem. Delen worden verder gezet door het perceptual system voor verdere verwerking. 

Aaandacht is selectief door het bottleneck systeem: alleen sommige informatie wordt verder verwerkt na het sensory systeem.

 

Feature-integration theorie. (Treisman, 1992)

Kern: we verdelen onze aandacht tusen verschillende inputs. Ze krijgen allemaal een low level aandacht. Door verschillende aandacht, verschillende onthouden.

 

Norman Theorie

Kern: alle input krijgt aandacht van het Langere termijn, maar met aandacht zal er meer voledige activatie zijn.

 

Neisser

Kern: er vinden in het sensory al selecties plaats en zijn automatisch.

 

Logan (2002)

Kern: attentie en catagoriseren vinden tegelijk plaats.

 

Vervolg

Men is nu bezig met neuro fysiologische processen te begrijpen die te maken hebben met aandacht. Daar zal meer inzicht uit komen.

 

Aandacht en Leren

Aandacht is een voorwaarde voor leren.

Aandacht is een beperkte resource.

Studenten allocate aandacht aan activiteiten als onderdeel van hun motivatie en zelf-regulatie.

Als het onderwerp bekender wordt, wordt het een routine en hoef het verwerking systeem niet meer zo actief te zijn.

Onderzoek wijst aan dat veel cognitive vaardigheden geautomatiseerd worden. (Phye, 1989)

 

Aandacht en Lezen

- Onderzoek wijst uit dat studenten meer waarschijnlijk belangrijke teksten zullen kunnen herhalen dan minder belangrijke. 

Goede en slechte lezers lokaliseren belangrijke informatie en hebben er meer aandacht voor.

Wat het verschil is zit in het verwerken: slechte lezer zijn meer bezig met basis leesvaardigheden (decoding) en worden afgeleid van het belangrijke materiaal en verwerken het niet goed voor retention en retrieval. Goede lezers zijn meer in staat om de nieuwe informatie te koppelen aan wat ze al weten, het betekenisvol te maken en te herhalen en dit alles verbeterd het begrip en onthouden. (Resnick, 1981)

 

 

Deel - Perception

Perception refereerd aan het verbinden van de aandacht aan externe imputs die je ontvangt via je sensoren. Om input te perceiven moet die input vastgehouden worden in een of meer sensory registers en vergeleken worden met de kennis in het langere termijn geheugen. Deze registers en het vergelijkingsproces worden in het volgende stuk behandeld.

 

Gestald theorie

Gestalt theorie was een van de eerste theorieen die het behaviorisme ondervroeg. Gestald is niet meer en gangbare theorie maar geeft wel veel belangrijke princiepes die heden ten dagen gebruikt worden in concepten van perceptie en leren.

 

Gestald uitgelegd

[dit later nog eens doen, heb daar al veel over gelezen]

>> zie mijn Didactiek bibliotheek onder 

Todo RR: aanvullen. Plaatje: voorbeelden van Gestalt principes.


 

Sensory Registers

- Vergeten gebeurd omdat het sensory register zijn stimulie verliest om het te blijven gebruiken.

- Findings zijn dat echoic memory (sensory denk ik) meer kan vasthouden dan het kan recallen.

 

Lange Termijn geheugen - LTM vergelijking

Kern: Perception gebeurd door bottum-up en top-down processing (Matlin, 2009)


Bottum-up processsing:

Fysieke properties > received door snsory > door naar Korte termijn > vergelijken met informatie in Langer termijn om betekenis te geven. (Matlin, 2009)

 

Top-down processing:

Kennis en beliefs beinvloeden de perceptie. (Matlin, 2009)

 

Theorie: Template matching

Kern: mensen houden templates vast in hun LTGeheugen. Als ze een stimulie krijgen dan vergelijken ze die met een bestaand template en identificeren die stimulans en kijken of een match gevonden kan worden. 

 

Bijdrage

Nog invullen


Kritiek

- Mensen moeten milloenen templates hebben.

- Geeft geen aandacht aan stimulie variaties. Stoelen komen in vele vormen en maten, honderden templates zouden nodig zijn om een stoel te herkennen.

 

Theorie: Prototyping theorie. (Franks en Bransford, 1971)

Prototypen zijn abstracte vormen en zitten in het LTgeheugen.

 

Theorie: Feature analysis theorie. (Matlin, 2009)

Dit is een variant van de prototype theorie.

 

 

Conclusie

Onderzoek bewijst dat LTgeheugen vergelijkingen afhankelijk zijn van bottum-up en top-down processing. (Andrson, 1980, Mutlin, 2009)

Bijvoorbeeld bij het lezen bottum up maakt dan een betekenisvolle beeld om stimulie te activeren. Beginnende lezers proberen woorden en zinnen uit. Ervaren lezers bouwen een mentale representatie op van de context terwijl ze aan het lezen zijn en verwachten bepaalde woorden en zinsdelen in de tekst (Resnick, 1985). Effective top-down verwerking vereist een utigebreide voorafgaande kennis.

 

Two-store memory model

Het two-store memory model is de basis van het Informatie verwerkings theorie.

 

Verbaal leren

Stimulie-Response Associaties

Hoe leer je een lijst? Drie elementen:

(Ebbinghaus, datum)

1. Betekenis volheid

2. Hoeveelheid van gelijkheid tussen ze

3. Lengte van de tijd van de verschillende studie trails (Terry, 2009)

> hier de ezelsbrug gedachte: vorm een verhaal van de items en je onthoudt ze beter.

 

Leer taken

Drie vormen van type van leren:

1. Serial

je ontvangt informatie in de volgorde waarin je ze ontvangt. Bijvoorbeeld bij onthouden van een gedicht.

2. Paired-associate

Hier zal een stimulie een andere activeren: bijvoorbeeld kat-boom, boot-zeil. Dit is in het begin moeilijk te onthouden, maar fouten verminderen met de herhaling.

Echter… een theorie zegt, onderzoek van Estes (1970) zegt dat ieder item een alles-of-niets karakter heeft. De studente weet of wel of niet de associatie. Men maakt ook beelden. Van een kat die de boom inloopt.

3. Free-recall.

Hier krijgt een student een lijst met items en moet die recallen in eender welke volgorde.

 

Conclusie

Verbaal leren is moeilijker dan we eerst dachten. (Terry, 2009)

 

Korte termijn (werk) geheugen

Stimulie > aandacht voor > percieved > verplaatst naar KTgebeugen.

 

Het KTgeheugen heeft twee kritische functies: (Unswort & Engle, 2007)

1. Vasthouden

2. Ophalen (retrieval)

- KTgeheugen houdt informatie maar kort vast. Daarna is het weg.

- KTgeheugen is gelimiteerd in aantal: 7 min of meer 2 items.

- Onderzoek geeft een goed beeld van KTgeheugen.

- Je kan het aantal vermeerderen door chunking of het combineren van items in een betekenisvolle setting. Bijvoorbeeld onthoud 555-2020, zijn 7 items en kan je onthouden als drie keer 5 plus het jaartal.

 

>> hier nog wellicht wat meer schrijven (blz 138)

  

Langere termijn geheugen

- LTgeheugen is content addressable. Informatie over hetzelfde onderwerp wordt bij mekaar opgeslagen.

- Episodic en Semantic. Er is een verschil tussen episodic en sementic geheugen. Episodic is informatie is inforamtie met een tijd en plaatsen die persoonlijk is en autobiografisch. Semantic informatie is algemene informatie en concepten beschikbaar in de omgeving en zijn niet verbonden aan een specifieke context. Bijvoorbeeld water H2O. De dingen die je leert op school zijn semantic geheugen zaken. Mensen leren ze te combineren: Vandaag leerde ik op school dat (episodic geheugen) dat xyz gebeurde (semantic geheugen)

- Declarative en Procedural geheugen. 

Het declaratieve geheugen kent nieuwe events en ervaringen. 

Het procedurele geheugen is het geheugen voor vaardigheden, procedures en talen. Dit geheugen is stap voor stap gevuld en moeilijk te omschrijven. Bijvoorbeeld kunnen fietsen.

- Form of Structuur.

Het LT geheugen slaat informatie op in verbalen en visuele vorm. (Paivio, 1971)

- Alleen verbaal

Sommige theorie zegt dat kennis alleen verbaal wordt opgeslagen. (Anderson, 1980) Men zegt niet dat het ook met plaatjes kan het opslaan, maar dat de uiteindelijke code in je hoofd verbaal is en dan het vanuit daar weer opnieuw wordt geconstrueerd.

! RR denkt ook:

Dat het geheugen steeds opnieuw door nodes of bits van informatie opnieuw wordt gemaakt door prepositional networks. (Anderson, 1990; Calfee, 1981)


 

Deel – Encoding

Encoding is het proces om nieuwe informatie klaar te zetten om in het LTgeheugen te worden opgeslagen.

 

Organiseren

! RR vindt dit ook:

Gestalt theorie en onderzoek bewijst dat goed georganiseerd materiaal makkelijker te leren is en te recallen. (Katona, 1940) Miller zegt dat leren het verbeteren is door het classifiseren en groeperen van bits van informatie in georganiseerde chuncks. Onderzoek bewijst dat ons brein ongeorganiseerd materiaal georganiseerd wordt. (Matlin, 2009)

 

Organiseren

- Hierarchies.

- Mnemocis technieken

- Mentale voorstellingen.

 

Elaborating

Dit is het verbinden van nieuwe informatie aan bestaande informatie.

 

 

Schemas

Dit is een structuur dat grote hoeveelheden informatie organiseerd in betekenisvolle systemen. 

 

 

Deel - Storage

Deel - Retrieval

 ... hmmm... hier mist nog veel.... opzoeken!