Inleiding

Dit is natuurlijk weer een super leuk onderwerp.

Met plezier overleg ik er met je over en/of zend ik je materiaal rond Kritische Denken en zo.

Essentieel om een kroeg gesprek lang vol te houden.


Rudolph


Cognitieve leer processen – Deel Redeneren.

 

 

 

Hoofdstuk - Redeneren

Kern

- Redeneren is het mentale process waarbij je logische argumenten maakt en evalueerd. (Anderson, 1990)

- Redeneren maakt een conclusive van je gedachten, percepties en vaststellingen (assertions) (Johnson-Laird, 1999)

- Het gebruikt het werken door problemen heen om uit te leggen waarom iets gebeurd of zal gebeuren.

- Vaardigheden bij redeneren zijn: ophelderen, beinvloedden en evalueren.

Ophelderen: het identificeren en opstellen van vragen, analyseren van de elementen van de vraag en het definieren van termen.

Begin basis: de conclusies die je bij een probleem hebt, komen van je basis kennis en opinies. Je ontscheidt tussen feit, opinie en redelijk standpunt.

Beinvloedding: bij het redeneren gebruik je een inductieve en deductieve aanpak. 

Evaluatie: hier gebruik je jouw criteria om te bepalen of jouw oplossing wel de goede is voor het probleem.

Gevolgen voor instructie

- Om informatie in je geheugen te krijgen is het verstandig de vaardigheid van problemen oplossen te combineren met inhoud. Dus link met praktijk is beter dan met op zichzelf staande casussen. Een aantal tips uit de theorie en onderzoek:

- Geef studenten een metafoor van het probleem

- Laat studenten hun probleem uitspreken terwijl ze aan het oplossen zijn.

- Geef voorbeelden.

- Coördineer de ideeën.

- Gebruik ‘ontdekkend leren’.

- Geef een mondelingen omschrijving.

- Leer studenten leer strategieën.

- Gebruik kleine groepen.

- Hou een positieve instelling aan, keep it fun.

 

Hoofdstuk - Transfer

 

[later nog aanvullen]

 

 

Hoofdstuk – Technologie en Instructie

Onderdelen:

- Computer based instruction

- Simulatie en games

- Multimedia en Hyper media

- e-Learning

- Afstandsonderwijs

- Toekomstige scenario’s.

 

[later nog aanvullen]