Inleiding


In dit artikel ga je lezen over

- De definitie en wat voorbeelden van zelf regulatie volgens behavioral denken: zelf-monitoring, zelf-instructie, zelf-reinforcement.

- De definitie en voorbeelden van zel-regulatie volgens social-cognitieve denken: zelf-observatie, zelf-beoordeling, zelf-reacties.

- Discussie over de verschillende processen die gaande zijn gedurende sociale cofnitieve phases van zelf-regulatie: vooruit denken, performance en zelf-wilskracht en zelf-reflectie.

- Uitleggen van zelf-regulatie vanuit een informative verwerking process standpunt en het geven van voorbeelden van zelf-regulatie strategieen die gebruikt worden door productieve studenten.


Leeswijzer

- Omdat ik het leuk vindt de woorden aaneen te rijgen zie je me steeds een - gebruiken na Zelf. Dus Zelf-bewustzijn, Zelf-controle etc. Stoor je er niet aan. En als wel, ga dan iets anders lezen.


 

Zelf regulatie volgens Behavioral theorie

 

Zelf-monitoring

- Het bewust aandacht geven aan sommige aspecten van je gedrag.

Vaak gaat dit samen met het opslaan, bijhouden, van de frequentie en intensiviteit. (Mace et al.m 2001)

- Mensen kunnen niet hun activiteiten reguleren, bijstellen, als ze zich niet bewust zijn van wat ze doen.

 

Er zijn twee belangrijke kriteria voor zelf-monitoring:

1. Regelmatigheid.

Je gedrag monitoren op een regelmatige basis in de plaats van soms. Die laatste geeft vaak aanleiding tot verkeerde conclusies.

 

2. Proximity.

Je moet je gedrag monitoren snel nadat het heeft plaatsgevonden. Het is beter het op te scrhijven als het gedrag zich voordoet, dan het pas aan het eind van de dag te registeren. 

 

>> Toepassingen in instructie 

Zelf-monitoring geeft de verantwoordelijkheid aan de studenten.

 

Nut?

- Bewezen is dat zelf-monitoring tot significate gedrags voordelen geeft, bekend als ‘reactive effecten’. 

- Ze hebben invloed op toekomstige gedragingen.

- Zelf –recording geeft je de mogelijkheid om een afweging te maken tussen het gedrag dat je hebt vertoont en de toekomstige langere termijn effecten daarvan. Als je in je monitoring ziet dat de pomodorie techniek je helpt focus te houden, blijft je dat inzetten.

- Het heeft een positief effect op je einddoelen. Als studenten dagelijkse doelen zetten met zelf-monitoring erbij dan heeft dat het meeste effect. Wel moeten studenten geleerd worden om uitdagende, maar haalbare doelen te zetten.

- De meest effectieve combinatie is die van zelf-monitoring met zelf-reinforcement.

 

 

Zelf-instructie

Kern

- Dit is het inzetten van een specifieke stimulans dat de weg open zet om een reactie te creeeren in je zelf-regulate systeem om zelf-reinforcement te gaan doen.

 

Zelf-reinforcement

RR: kom nog niet op een goed Nederlands woord.

Kern

- Zelf-reinforcement refereerd aan het proces waarin individuen zichzelf herbekrachtigen om activiteiten te versterken die het halen van hun resultaten zal vergroten.

 

Toepassen in instructie

Het 

 

Nut?

Onderzoek wijst uit dat het inzetten van reinforcement technieken je resultaten zullen verbeteren.

 

Samenvatting

Zelf-regulatie in de gedachte van Behavioristen iets dat je studenten kan leren en de drie componenten heeft: zelf-monitoring, zelf-instructie en zelf-reinforcement.

Ze hebben het niet over de elementen als cognitie en affectieve zaken.

 

RR: omdat ik denk dat leer werk ook de sociale en emotionele componenten heeft, zie ik deze stroming op deze manier niet optimaal zijn.

 

 

Zelf-regulatie volgens Social cognitieve theorie

Kern

- De principes van sociale cognitieve theorie is veel toegapast op zelf-regulatie. (Bandura, Pintrich, Zimmerman, diverse jaren)

- Vnauit een social cognitieve standpunt is zelf-regulatie iets dat een student kiest, of voor kan kiezen.

 

Een table maakt de verbanden duidelijk.

Keuze > Zelf-regulerend proces

 

Keuze om te participeren                               > Doelen, zelf-vertrouwen, waardes

Keuze van methode                                        > Gebruik van een strategie.

Keuze van de uitkomsten                               > Zelf-monitoring, zelf-beoordeling.

Keuze van sociale en fysieke aspecten          > Het bepalen van je eigen omgeving.


Bijdrage


Kritiek


 

>> Toepassingen  - Algemeen

- Er is een berg aan onderzoek dat vaststeld dat de competentie van zelf-regulatie versterkt kan worden door educatieve interventies.

 

RR: en welke zijn dat dan??

 

 

De cyclische natuur van zelf-regulatie.

- Social cognitieve stroming let de nadruk op de interactie tussen het persoonlijke, het gedrag en en omgevingsfactoren.

- Zelf-regulatie is een cyclisch proces, omdat deze factoren veranderen gedurende het leren en gemonitord moeten worden. Dat monitoring leidt dan weer tot veranderingen in de student zijn strategieën, cognitie, voorkeuren en gedrag.

 

De cyclus is: Forethought > Performance or volitional control > zelf-reflection > Forethought. 

Verwachtingen > resultaten of welbewuste controle > zelf-reflectie > verwachtingen etc.etc.Sociaal Cognitieve processen


Zelf-observatie

Kern

- Zelf-observatie is het observeren van je gedrag en dat afzetten tegen een standaard en daar dan positieve of negatieve reacties aan verbinden.

- Deze observaties kunnen niet zonder de omgeving gedaan worden, dat is een input voor de standaard.

 

Relaties met andere

- Zelf-observatie heeft dezelfde dingen als zelf-monitoring en is algemeen aangeleerd als onderdeel van zelf-regulerende instructies.

- Alleen zelf-observatie doen is niet genoeg, er moet ook doelen en progressie actief zijn.

 

Zelf-beoordeling

Kern

- Zelf-beoordeling gaat over het vergelijken van je huidige resultaten met je doel.

- Zelf-evaluatie standaarden kunnen absoluut zijn of normatief.

- Standaarden informeren je en motiveren je. Je vergelijken met een standaard geeft je een indicatie van hoe je progressie is naar je doel. 

- Je vergelijken kan je beste doen met mensen die op gelijk niveau zijn, dat geeft de meeste motivatie.

 

Nut

Onderzoek door Schunk (1983) geeft aan dat studenten die zowel een doel kregen en informatie waarmee studenten werden vergeleken met anderen de meest positieve effecten had op het verwerven van vaardigheden.

 

Toepassing in instructie

- Een belangrijke vorm van het verwerven van zelf-beoordeling is studenten modellen laten observeren. Als een expert een voorbeeld geeft door het spel te spelen, zullen kinderen de lat hoger voor zichzelf leggen, dan zonder een voorbeeld.

 

NOTE RR: daarom ben ik ok met het laten zien van een voorbeeld werkstuk dat een expert beoordeling heeft gekregen en uitleggen wat het proces is geweest om dat werkstuk te maken. 

 

Zelf-Reactie

Kern

- Je eigen reactie op je voortgang om je doel te halen motiveert je gedrag. (Zimmerman & SChunk, 2004)

- Als je denkt dat je acceptabele voortgang maakt in het halen van je doelen, vergroot je zelf-vertrouwen en houdt je motivatie vast.

- Negatieve emoties zullen je motivatie niet verlagen als je er van overtuigd bent dat je in staat bent te verbeteren. 

 

>> Toepassingen in instructie

NOTE RR: hier dus ‘be good, getting better’ belangrijk van Dweck.

 

- Social cognitieve stroming zegt dat de verwachte consequenties van gedrag de motivatie zullen vergroten. Meer dan de directe consequenties.

- Tastbare consequenties heeft ook een effect op zelf-vertrouwen. 

 

Zelf-evaluatie

Kern

- Zelf-evaluatie heeft doelen nodig en motivatie

- Studenten moet hun activiteiten en onderliggende doelen reguleren.

- Er is een proces doel en een product doel: 

 

Nut

- Zelf-monitoring heeft een groot positief effect op het bereiken van je doelen. 

(Caprara et al., 2008)

- Onderzoek wijst uit dat zelf-evaluaties van je capaciteiten en voortgang in het verwerven van vaardigheid het halen van je doelen positief zal versterken. (SChunk & Ertmer, 2000)

 

Toepassingen

- Feedback geven door middel van zelf-evaluatie.

- Feedback geven in peer-sessies.

- Het geven van individueel opgestelde doelen vergroot de positieve effecten van zelf-vertrouwen en zelf-evaluatie op de voortang, op de resultaten.

 

NOTE RR: het gebruik van een onderwijsovereenkomst en daar gedurende de cursusduur op evalueren draagt bij aan het studie succes. Dit uitleggen en leren aan studenten is wel nodig.

 

 

 

Leer strategieën. 

Kern

 

 

 

Toepassing

- Zelf-regulerende studenten denken dat efficiëntie van leren is iets dat je strategisch moet aanpakken en controleren en ze nemen verantwoordelijkheid voor hun behaalde uitkomsten.

 

 


 

Onderdeel maar ook een apart hoofdstuk zou ik denken: 

Doel onderdelen

1. Specifiek

 

2. Dichtbij

 

3. Moeilijkheid

 

Deze drie zijn belangrijk bij lange termijn doelen.

 

Studenten in de gelegenheid stellen doelen te zetten voor hun leren, a) vergroot het commitment om het doel te halen. Locke & Latham, 1990, 2002) en b) vergroot het zelf- vertrouwen. (schunk, 1990)

 

NOTE RR: onderbouwing nut van een onderwijs overeenkomst.

 

Zelfregulatie - Volgens Informatie verwerking theorie

De theorie over hoe informatie door je verwerkt wordt is door de jaren heen verder aangevuld met de theorieen van cognitie, motivatie en zelf-regulatie. Hieronder hun gezichtspunten.

 

Kern: IPT zegt dat je informatie via je sensoren binnen krijgt en die dan via korte termijn naar langere termijn geheugen gaan. En dat leren het proces is van het coderen (de- en en-) van informatie naar het langere termijn geheugen.

 

Zelf-regulatie is ruwweg gelijk aan ‘metacognitieve bewustzijn’ of ‘metacognitie’. (Gitomer & Glaser, 1987). Wat mensen doen is: a) monitor, b) direct en c) reguleren van activiteiten om bij het doel te komen.

 

Winne en Hardwin (1998, 2008; Winne, 2001) maakte een model van informatie verwerking bij Zelf-regulatie. Deze heeft drie fases met een vierde optioneel.

1. Definitie van de taak.

2. Doelen en plannen.

3. Studeer tactieken.

4. Aanpassingen.

 

 

Leer strategieën

Kern

- Leerstrategieen zijn cognitieve plannen die een orientatie hebben op het succesvol uitvoeren van taken.

- Strategieen hebben activiteiten zoals het selecteren en organiseren van informatie, het herhalen van informatie die geleerd moet worden, het verbinden van informatie aan informatie die al in het geheugen zit, en het vergroten van de context van informatie.

- Ook het inzetten van technieken om de omgeving positief te laten zijn.

 

Nut

- Zonder een strategie of actieplan kan je in rondjes gaan lopen, niet efficiente manier van studeren….

 

>> Toepassingen

Een toepassing van leer strategieën kan via onderstaand stappen.

 

Stap 1. Analyseer.

Identificeer je leer doelen en zie welke belangrijke taken daarbij komen. Relevante persoonlijkheids kenmerken (lui, uitstellen etc) en potentiele bruikbare leertechnieken.

Stap 2. Plan

Maak een plan. Dat kan er als volgt uit zien:

Als ik deze taak _____ heb te doen voor _____ volgens _______ criteria, en gegeven mijn persoonlijke karakter zou ik de volgende tactieken moeten inzetten voor het leren _______

Stap 3. Implement

Zet je tactieken in bij het leren.

Stap 4. Monitor

Bekijk je voortgang om te bepalen hoe goed je tactieken werken.

Stap 5. Pas aan

Als je evaluatie in de monitoring positief is, hou je tactiek aan. Verander je tacktiek als die niet het gewenst resultaat geeft.

Stap 6. Metacognitie van wat je leerde

Wees voor jezelf de gids om deze stappen te doen.

 

NOTE RR:

1. Mijn leerdoel is een zwarteband docent te worden.

Ik heb last van uitstelgedrag, zeker als dingen ‘moeten’. Ga er voor als ik effect zie in mijn werk, dan wil ik meer leren, om dat weer in te zetten om mijn docenten werk nog beter te doen.

 

2. Als ik het boek ‘Learing Theories, An educations perspective’ doe volgens de cirteria van wat ik lees in dit hoofdstuk over Zelf-Regulatie en gegeven mijn persoonlijke karakter zou ik de volgende technieke moeten inzetten:

- Deze 6 stappen doen. En uitvoeren en op metacognitie niveau bespreken met mezelf.

 

Rehearsal / Herhalen.

Kern

Het herhalen van informatie, verbaal of door onderstrepen en samenvattingen maken zijn vormen van herhalingen.

- Is een effectiever manier om taken te herinneren.

 

Is niet: 

- helpend om context te zetten.

- organiseerd de informatie niet in een zinvolle manier.

- retrieve de informatie na een tijd is vaak moeilijk.

 

Toepassingen

- Het herhalen van informatie legt geen link met wat je al weet. Is dus niet effectief in een context maken. Zoals kat en boom. Niet los leren, maar verbinden.

NOTE RR: hmm…. Daarom kan ik geen rijtjes leren, deed het steeds zonder context te maken. Ook dit dikke boek leren met al die theorieën, gaat alleen als ik een mindmap of zo maak. Beter nog, er les in gaan geven… 

- Herhalen als methode kan bruikbaar zijn voor complex leren. 

- Onderstrepen helpt, zolang je niet teveel onderstreept.

- Samenvatting maken helpt, zolang die maar kort is. En de punten bevat die relevant zijn voor je leerdoelen.

 

Methode – De Reciprocal teaching method

Auteurs: Palincsar en Brown, 1984.

Kern

- De docent doet de eerste keer het voor. En dan doen de student en docent het samen nog eens. Studenten nemen dan gaandeweg meer en meer verantwoordelijkheid en gaan het anderen leren.

- Deze methode is gebasseerd op Vygotsky’s ‘zone of proximal development’: de hoeveelheid dat een student kan leren, gegeven de juiste condities van de instructie.


Leer strategieen 

Herhalen

- het mondeling herhalen van informatie 

- onderstrepen van tekst

- het samenvatten van een tekst

Uitweiden

- aanvullen met plaatjes

- gebruik maken van mnemonics: acroniemen, een zin er rond maken, 

- vragen stellen

- notities maken

Organiseren

- gebruik maken van mnemonisc

- groeperen van informatie

- outlining

- kaart maken met verbindingen

Begrijpen

- jezelf vragen stellen, jezelf overhoren

Monitoring

- opnieuw lezen

- controleren op consistenties

- parafraseren

Affectief

- omgaan met spanning

- vasthouden aan positieve beliefs: zelf-vertrouwen, verwachtingen rond de uitkomst en de houding die je hebt

- creëren van een positieve omgeving

- het managen van je tijd

 

Bron: C.E. Weinstein & R.E. Mayer, 1986 in The Teaching of Learning Strategies, in Handbook of research on teachning. New York: Macmillan.

 

Zelf-regulatie volgens Constructivistische theorie 

Kern: het is logisch dat constructivisten zelf-regulatie hebben onderzocht, want ze zeggen dat mensen zelf kennis construeren, dus daar moet iets van regulatie in zitten denk ik dan.

 

Aannames

- er is een intrinsieke motivaite om informatie te zoeken.

- begrijpen gaat verder dan de informatie die gegeven wordt.

- mentale modellen veranderen in de ontwikkeling.

- er zijn progressieve niveaus van verbeteringen in het begrijpen.

- er zijn beperkende zaken die de ontwikkeling van leren tegenhouden.

- reflectie en reconstructie stimuleren het leren.

  

 

Motivatie en Zelf-regulatie

A. Wilskracht

In veel theoretische modellen vindt je een link tussen motivatie en zelf-regulatie, want zelf-regulatie is bepalend voor het zetten van doelen, het najagen er van en performance controle en zelf-reflectie. (Pintrich, 2000b) En als auteurs zeker ook Plato, Aristoteles, etc.

  

Wilskracht strategieen. Voorbeelden van controle strategieën op je wilskracht

- zet delen van je performance die je mentaal kan doen.

- versterk je doelen door ze te priotiseren en hun waarde je in te beelden.

- het visualiseren dat je het werk succesvol doet.

- ontdekken hoe je het werk leuker of uitdagender kan maken.

- dompel je onder in de plannen die je maakte om je doelen te halen.

- zelf-instructie.

- analyseer als je gefaald heb om zo een tweede keer beter te doen.

Emotionele controle

- tel tot 10 in je hoofd.

- controleer je ademhaling zodat het langzaam, vast en diep is.

- bedenk zinvolle afleidingen (zingen voor jezelf0

- visualiseer dat je het werk goed gedaan hebt en dat je je daar goed over voelt.

- herinner je jouw sterktes en de hulp, resources, die tot je beschikking staan.

- (her) overweeg je negatieve gevoelens over de ervaring die je had en manier om je meer zelfverzekerd te zijn.

Bron: ‘The best laid plans: mdern conceptions of volition and educations research’ door L Corna, 1993.

 

B. Waarden

Kern; Welke waarde hecht de student aan leren. Studenten die geen waarde hechten aan wat ze leren zijn niet gemotiveerd om zelf-regulatie aan te zetten over hun activiteiten. 

(Wigfield, Hoa & Kladda, 2008) 


C. Zelf-schema’s

Kern: Dit zijn cognitieve manifestaties van doelen, je aspiraties, motieven, angsten en bedreigingen.

(Markus & Naritus, 1986) 

In essentie zijn het concepten van onzelf in verschillende situaties of wat we zouden kunnen zijn.

  

D.Hulp zoeken

Kern: Dit is een manier om de sociale omgeving te reguleren en in te zetten om je leren te verbeteren. Studenten die zelf-regulatie snappen en doen hebben een grotere waarschijnlijkheid dat ze hulp vragen van hun omgeving als ze tegen moeilijke taken lopen. (Newman, 1994)

 

 

Zelf-regulatie en instructies die je kan toepassen.

Kern: Zelf-regulatie, net als andere skills, kan worden aangeleerd. (B. Zimmerman, 2000)

 


Academische studie

Veel studenten hebben moeite met studeren en veel onderzoek is gedaan hiernaar.

Twee onderwerpen: Strategie van de instructie en Tijd management.


Er is materiaal dat studenten helpt. NOTE RR: deze nog eens opzoeken.

Kiewra & Dubois, 1998

Weinstein & Hume, 1998

Zimmerman et al., 1996

 

Onderzoek wijst uit dat het bestuderen van hoe te leren en time management.

 

- Onderverdeling kan gemaakt worden tussen primaire strategieen, die direct over de inhoud van de lessen gaan en support strategieen die gaan over het vasthouden van een positief studie klimaat. 


 

En deze ging naar de SQ4R, om er Reflection bij te zetten.

 

 

[hier nog wat bladzijde die erg rommelige teksten hadden]